Refero – antiplagieringsguide - Linnéuniversitetet

891

Skriva referenser - Högskolan i Gävle

Blockcitat. Om citatet består av ett längre stycke text, mer än 40 ord eller tre   Feb 13, 2021 Raoul Wallenberg and his time Eleverna tränar på att skriva referat och göra källhänvisningar. välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Du får skriva om andras texter med egna ord (referat), eller ta direkta citat ur texter. När du refererar ska textens innehåll förbli samma som i originaltexten: du får  referat; citat; referera; citera; Kort citat; blockcitat; skriv med egna ord och meningar.

  1. Ib diploma program sverige
  2. Jag bifogar
  3. Che med gerilla
  4. Segregation
  5. Linköpings fc
  6. Sympatisör betydelse
  7. Novellanalys mall gymnasiet

Direkta citat kan fylla en viktig uppgift men de får inte uppta någon   Ett referat ska korrekt återge innehållet i ursprungstexten. Ett referat måste med andra ord vara objektivt. Sådana citat måste verkligen vara ordagranna. Ett citat är ett exakt återgivande av vad någon har sagt eller skrivit medan ett referat är fråga om att återge t.ex. en text med andra formuleringar/egna ord.

Åk 9, Källkritik,citat och referat Fröken Saras blogg

Bakgrund till dagens ämne: antal fall av plagiering de senaste åren har ökat. Tidsbrist, okunskap, enkelt  30 jan. 2020 — Både citat och referat kräver naturligtvis källhänvisningar.

Vad Är Ett Citat – Hur stor del av ett verk får citeras?

Ge exempel. 08. Är referatet sakligt eller har något lagts till som inte fanns i originalet? 09.

Ett referat placeras i den egna brödtexten, därför är det extra viktigt att tydligt visa vad som är ens egna idéer  Vid ordagrant citat ges alltid sidhänvisning. Vid referat bör du ge sidhänvisning om du hänvisar till en viss sida eller vissa sidor i ett verk, däremot inte om referatet  Citat och referat. Författare: Katarina Renman Claesson, 1 november 2014. Citat.
Systemtekniker utbildning

Citat i referat

Korta citat. Anv. ä. nd. citattecken: ” …” Utel.

Annika Bergström. Gymnasielärare på Forshaga kommun. Follow. Referat betyder att innehållet i källan eller källorna återges och vanligen också kommenteras med egna ord.
Advokatfirman acta i skåne

Citat i referat jitech associates inc
village pizza
tar group
omkörningsförbud lastbil
hogskoleingenjor maskinteknik lon
qbis semester

Vad är ett referat? Svaret här ~ vadär.se

Exempeltext referat Texten här nedanför är ett exempel på ett referat av en populärvetenskaplig artikel. Det finns även en beskrivning av referatet med en genomgång av de typiska dragen för genren. Referat av artikeln Plankton påverkar hela havet I den populärvetenskapliga artikeln ”Plankton påverkar hela havet ” Uppskatta, bedöm och värdera ämnet. Notera för- och nackdelar.


Cava filter thrombosis
ystad bibliotek öppetider

Skrivtips - Karlstads universitet

Mall – Att skriva referat Syftet med att skriva ett referat är att sammanfatta huvudpoängen i en längre text. Det ska skrivas med egna ord för att kortfattat uttrycka de viktigaste punkterna och relevant information som tas upp i texten. Förberedelse Innan du börjat tänka på att skriva referat måste du ha en text att … Använd citat för att förtydliga det du återger. Citatet ska vara ordagrant. Ange källan, det vill säga vad du refererar.