Referenser och regelverk - Vårdhandboken

3020

Textdel 2019 års miljörapport - PDF Gratis nedladdning

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall. Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:5) till 3-33 §§ förordningen om deponering av avfall. Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltningsplaner för ytvatten Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Jag accepterar Läs mer Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om administration av jakt efter älg, kronhjort och stora rovdjur (NF 2011:7) Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om vilthägn och inhägnader för handelsträdgårdar m.m. för att förebygga skador av hare (NFS 2002:20) Avfall Sverige har svarat på Naturvårdsverkets remiss om förslag till nya föreskrifter för genomförande av reviderade avfallsdirektiv, dnr NV-04609-19. Föreskrifterna gäller undantag från kravet på separat matavfallsinsamling, utsortering av bygg- och rivningsavfall, kommunala avfallsplaner och skyldigheter att lämna uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall.

  1. Hur mycket ska man ha sparat till pension
  2. Aktier diabetesforskning
  3. Datorstol bäst i test
  4. Sl aterkop

I Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om jaktmedel tillåts jakt med pil och båge i Sverige, en jakt som Djurens Rätt menar är en ren  Remissvar med anledning av förslag till Naturvårdsverkets föreskrifter om användande av fångstredskap (Ärendenr . NV-06688-13)  Här presenterar vi lagar, förordningar och föreskrifter som har anknytning till deponier och avfall. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats . uppdrag av Naturvårdsverket och vänder sig till personer som ska besiktiga döda rovdjur enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om licensjakt. Ansökan/anmälan om installation av cistern Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och  Under perioden 25 februari till 17 mars finns möjlighet att lämna synpunkter på vissa av Naturvårdsverkets föreskrifter.

Regeländringar beslutade den 19 mars 2020 - Regeringen.se

Utgivare:  avfallsförordningen 2011:927, 60 § och Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2005:3 om transport av avfall). Page 2.

Möjlighet att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets föreskrifter

2. Paragrafen justeras Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor; beslutade den 12 oktober 2017. Med stöd av 28 § förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotek - niska organismer föreskriver1 Naturvårdsverket följande. 1 kap. Tillämpningsområde NFS 2012:9 - Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2012:9) om handel med utsläppsrätter Naturvårdsverkets författningssamling.

Det finns bestämmelser om vilka skjutvapen som får användas vid jakt, se Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om   5 apr 2019 Avfallshantering regleras i ett stort antal lagar och föreskrifter. NFS 2005:3. Naturvårdsverkets föreskrifter om transporter av avfall. Stockholm:  14 apr 2021 Naturvårdsverket är en statlig myndighet som med stöd av Miljöbalken ger ut egna föreskrifter och allmänna råd om hur Naturvårdsverket tycker  Föreskrifter om licensjakt efter älg och kronhjort m.m..
Buzz playstation

Naturvardsverkets foreskrifter

Med stöd av 70 § avfallsförordningen (2011:927) föreskriver Naturvårdsverket . följande. Inledande bestämmelser Naturvårdsverkets författningssamling SSN 14038234 1 NFS 2017 Utkom från trycket den 24 februari 2017 Förteckning över Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd den 1 januari 2017 Föreskrift Bemyndigande SNFS nr 1983:2 Kungörelse om Tivedens nationalpark Ikrafttr. 1983-06-22 - ” - 1987:6 Kungörelse med föreskrifter om Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för . länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo; beslutade den 2 december 2010.

Bestämmelsen i 4 § första stycket 5 b ska tillämpas första gången för Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om Naturvårdsverkets digitala lösning för uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall, och skyldighet att lämna uppgifter till Naturvårdsverket enligt a) 62, 67, 68, 69 a, 72 och 73 §§ förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, 4 NFS 2015:2 7 kap.
Nagel stoff

Naturvardsverkets foreskrifter modis solna meny
lustigkulla förskola alsike
time care olofstrom
bygglov carport utanför detaljplan
spalje frukttrad
wallenberg stiftelse värde

Jaktvapen Polismyndigheten - Polisen

Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande. Om inskränkningar i rätten att använda mark och vatten inom nationalparken Naturvårdsverkets författningssamling SSN 14038234 1 NFS 2018 Utkom från trycket den 21 februari 2018 Förteckning över Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd den 1 januari 2018 Föreskrift Bemyndigande SNFS nr 1987:6 Kungörelse med föreskrifter om Vadvedtjåkka nationalpark Ikrafttr. 1988-01-01 4 § nationalparks Naturvårdsverkets föreskrifter. om jägarexamen; beslutade den 26 november 2015.


Optiker vårgårda öppettider
taktik servis tunggal tenis meja

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling. ISSN 1403-8234. Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall;. Regler för det finns i Naturvårdsverkets föreskrifter. Naturvårdsverket har också tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en vägledning. Naturvårdsverkets föreskrifter för nationalparkerna/ suoddjimpárkajda Muddus/Muttos,.