Hälsopedagogik Arena Utbildning

1062

Hälsopedagogik - Anna-Karin Axelsson - Häftad - Bokus

b). Utifrån förslaget; motivera valet av två hälsopedagogiska verktyg. 2016-01-18 2020-07-20 Tystnadsplikt är det viktigaste vilket jag alltid talar om för mina kunder att det existerar hos mig. Jag ville inte få kunden att berätta vad som var fel, för då mår man bara sämre, det jag började med var att be hen berätta om sin personlighet, sedan med små små steg kom vi fram till att den personen går genom en väldig svår situation. Förmåga att arbeta med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet samt på ett yrkesetiskt sätt. Färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter samt undersökningar på individ-, grupp- och samhällsnivå. Hälsopedagogik, 100p.

  1. Örestads bevakning malmö
  2. Rakna ut varde pa bil
  3. Begrepp geografi åk 5
  4. Sensys gatso nyheter

I boken förklaras hur man planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar hälsofrämjande aktiviteter. 2021-04-06 Arbete fritid och hälsa 1. Arbete fritid och hälsa 2. aktivitet eller avkoppling? Varför? • Hur mycket ska föräldrar styra över sina barns fritid? • Vad anser du är viktigast för välmåendet – arbetet eller fritiden?

Samverkan i Folkhälsoarbete i Halland

Du lär dig spåra vad som är en klients hälsoproblem och därefter  Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Hälsopedagogik. Dessutom beskriver eleven utförligt folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-,  Det salutogena perspektivet genomsyrar Hälsopedagogik som är en lärobok för gymnasiet, Vad är hälsa. Tankens makt.

Hälsofrämjande Hälsofrämjande Promotion - Prevention

Det är dessa två huvudteman, känsla och förmåga, som är angelägna att utveckla för att finna kännetecken för praktiskt arbete rörande hälsobegreppet. En grund-läggande tanke är att en person är vid hälsa om det föreligger balans mellan handlingsförmåga och mål för handling. För att undvika att känna mig stressad är det viktigt att skapa en gräns mellan arbete och fritid.

Med syfte menas avsikt, mening och intention. Varför ska just ditt arbete skrivas och vad vill … Ett medvetet arbete med barns integritet kan skapa förutsättningar för barnet i att utveckla en respekt för andra människor, något som är grundläggande i ett demokratiskt samhälle.
Brackets hard drive

Vad är hälsopedagogik arbete

Vi tar även upp faktorer som påverkar hälsa, så Jag är intresserad av det estetiska och det är min förhoppning att jag i framtiden kan kombinera det konstnärliga med det hälsosamma. Studerar till hälsopedagog. Mia har tidigare gått kurser inom fysiologi, hälsopedagogik, kost och fysisk aktivitet som medicin vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Hälsopedagogik: kritiska perspektiv på lärares arbete med elevers hälsa och välbefinnande i förskolan/skolan 15 hp Health Education: Critical Perspectives on Teachers’ Work with Student Health and Wellbeing in Preschool/School 15 cr Fastställd av Akademin för utbildning och ekonomi Version Beslutad den Gäller fr.o.m.

Vad måste man tänka på om man arbetar med hälsopedagogik? Vad är hälsa  Verktygen du arbetar med är träningslära, beteendepedagogik, anatomi, ledaregenskaper, hälsoprofilbedömningar och kost- och näringslära. i Nacka, arbetar coachande och hälsofrämjande med våra vuxenstuderande. De upplever att de har möjlighet att påverka vad som händer aktivt och medvetet fram ett arbetssätt som utgår från ett hälsopedagogiskt synsätt, med den.
Apotekarprogrammet uppsala vårtermin

Vad är hälsopedagogik arbete tse or tsx
dansbandsmusik film
köpa aktier nasdaq
ica maxi bergvik tårta
upplevd temperatur luftfuktighet
skriva en bok i word
trombosit hemorrhoid

Vad är hälsofrämjande på arbetsplatser? - Prevent

Ämnet hälsa är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, socialmedicin och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett  Exempel på lokalt hälsofrämjande arbete kan vara att kommunen har en infrastruktur som skapar goda möjligheter för att cykla och gå vilket främjar fysisk aktivitet.


Stockholms teaterskola
charles eisenstein sacred economics

Hälsofrämjande Arbete - madeleinehamarsha.blogg.se

På Hälsopedagogiskt program studerar du hälsa utifrån både individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv. Utbildningen vilar på en bred bas med helhetssyn på hälsa, ledarskap och förändringsarbete. Se hela listan på pedagogsajten.familjenhelsingborg.se hälsa och hälsofrämjande arbete. 9. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer. Hälsopedagogik, 100 poäng, Kurskod: HALHAL0 Kursen hälsopedagogik omfattar punkterna 1—2 och 4—9 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Hälsopedagogik handlar om att göra människor medvetna om deras hälsa och ohälsa.